Integral research: Een nieuwe, hybride kijk op onderzoek

We leven in een tijd waarin volop geïnnoveerd wordt op het gebied van food. De markt verschuift, groeit en bloeit. Food is hot! Anderzijds zien we dat meer dan de helft van de productinnovaties in food na een jaar al niet meer op het schap staat. Deze innovaties vallen in de praktijk anders uit dan verwacht, of blijken andere effecten te hebben dan beoogd.

De verklaring hiervoor is voor een groot deel te vinden in consumentenonderzoek. Momenteel wordt hierin veelal gebruik gemaakt van klassieke onderzoeksmethoden: de consument krijgt in een wit hokje, met zo min mogelijk externe prikkels, door een luikje een bordje aangereikt die hij of zij vervolgens dient te beoordelen. Maar wat meet je dan eigenlijk? Precies deze vraag stelde Martijn Veltkamp, researcher en psycholoog aan de TU Delft. Op de Mindblowing Brainday vertelde hij: “We moeten af van het laboratoriumonderzoek. De realiteit is zoveel weerbarstiger.” Hij pleitte daarbij voor meer real-life onderzoek om een beter betrouwbaarder en vollediger beeld te kunnen krijgen.

Door fijnmaziger consumentenonderzoek te doen en precies te weten welke sensorische iconen het succes van jouw product bepalen, kan er dus een flinke winst behaald worden. Dat vraagt om een hybride benadering van smaakonderzoek waarbij alle facetten die de smaakbeleving kunnen beïnvloeden worden meegenomen. Wat verwacht de consument? Waar heeft de consument behoefte aan? Klopt de verpakking, de prijs, de textuur en de geur?

“Je zult alle factoren die de waardering beïnvloeden moeten meewegen in het uiteindelijk oordeel over een product. Het wordt tijd dat we smaaksensorisch onderzoek naar de 21e eeuw brengen. We kunnen zoveel meer!” – Dr. Peter Klosse, smaakprofessor

Belangrijk hierbij om te beseffen dat smaakbeleving veel meer is dan proeven alleen. Zaken zoals emoties van dat moment, de omgeving, persoonlijke herinneringen, het moment van de dag, de sensorische voorkeur en culturele en demografische variabelen spelen allen een rol. Al deze variabelen vormen een stukje van de puzzel en het heeft geen nut om slechts één puzzelstukje inzichtelijk te maken. Zo verlies je het totaalbeeld van de uiteindelijke klantbeleving en ervaring uit het oog.

Daarom presenteert Senta het Integral Research model. Niet eerder is smaakonderzoek vanuit dit volledige palet onder de loop genomen. We maken gebruik van het smaakmodel dat is ontwikkeld door Senta en smaakprofessor Dr. Peter Klosse. Met zijn stichting TASTE doet hij onderzoek naar de wortels van smaak. Zo worden nieuwe methoden van smaakonderzoek getest om te komen tot 360 graden klantinzichten. Een holistische kijk op smaak die beter in staat is om het marktsucces van voedselproducten en dranken te voorspellen.

Je kunt nu meedoen aan de onderzoekspilot Integral Research omtrent smaakbeleving. Hierbij nemen we vijf producten onder de loep om zo te komen tot 360° klantinzichten.

Stappenplan:

  • Samen met jou gaan we in een deelsessie in op jouw klantgroepen en verkennen we hun drijfveren, sensorische voorkeuren en mindstyles. Deze klantgroepen worden gematcht met jouw bedrijfs-DNA.
  • Met een representatief consumentenpanel onder begeleiding van experts nemen we vervolgens de beleving van jouw foodproduct kwalitatief onder de loep. Hierbij nemen we alle facetten mee uit het Hybride Research model.

Deliverable:

  • Je ontvangt een beknopt rapport over jouw klantgroepen en merk DNA. Daarnaast rapporteren we over de totaalbeleving van jouw product vanuit de diverse facetten van het Hybride Research model. Hierbij worden er per onderdeel aanbevelingen gedaan zodat jij concreet aan de slag kunt met de zintuiglijke optimalisatie van jouw product.

Kosten:

  • Speciaal voor deze gelegenheid bieden we de pilot aan voor € 4.500. Meld je nu aan en verzeker jezelf van een plekje! Bij vijf inschrijvingen start de pilot en sluiten we de aanmelding.

Timing:

  • Klantgroepen en DNA-sessie: 1 dagdeel
  • Consumentenpanelsessie: 1 dagdeel

Interesse? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier!
Senta, Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort
E-mail: info@senta.com, Telefoon: +31 33 254 07 09
KvK: 30145022 BTW nr.: NL806662529B01


Algemene voorwaarden - Privacybeleid

Wij accepteren de volgende betalingsmethode

© 2024 Alle rechten voorbehouden