Historie

Ondernemen vanuit klantperspectief

1993. Senta was het eerste marketing adviesbureau dat zich bezighield met geurtoepassingen en geurend drukwerk ten behoeve van het verbeteren van de klantbeleving en het versterken van de merkwaarden. Ons zusterbedrijf SmartNose richt zich momenteel volledig op geur en smaaktoepassingen. Senta is verder uitgegroeid tot een marketing adviesbureau waar klantonderzoek de basis vormt voor vele adviestrajecten.

1997. Senta is zich gaan richten op alle zintuigen en de effecten van alle zintuiglijke prikkels op de klantbeleving. Dit klantgeorienteerde perspectief is succesvol ingezet in diverse grote advies- en onderzoekstrajecten. De experience economy werd "ontdekt" en beschreven door Pine & Gillmore. Hierdoor kwam er in de marketing steeds meer aandacht voor beleving. De zintuigen spelen hierin een centrale rol en een internationale beweging op dit gebied werd geboren.

2001. Kennis over het effect van zintuiglijke prikkels ontbrak bij de meeste bedrijven, waardoor Senta veel adviestrajecten op het gebied van multizintuiglijke concepting heeft vervuld. Vanuit het perspectief dat de klantbeleving centraal staat begon Senta aan de ontwikkeling van een monitor waarmee het gedrag van de vrouwelijke shopper in kaart werd gebracht. De vrouwelijke shopper bepaalt immers 80% van alle retail aankopen en is hierdoor een economisch interessante groep. De Female Mindstyle Monitor is ontwikkeld, een segmentatiemodel waarmee het leeftijdsdenken volledig van tafel werd geveegd.

2005. De effectiviteit van sensorische samenhang is in intensieve samenwerking met de Technische Universiteit in Delft verder onderzocht en ook het effect van zintuiglijke prikkels toevoegen aan een huisstijl in de vorm van een Sensory Box werd wetenschappelijk onderzocht. Onderzoek toonde aan dat de waarde vooral lag in emotioneel verrijken van een merk. Er is meer richting en meer sprake van Emotional Branding. De Sensory Box is door meerdere grote bedrijven ontwikkeld als toevoeging op hun traditionele huisstijlhandboeken. Het blijkt een inspiratiebron en een toetssteen voor nieuw te ontwikkelen merkuitingen.

2010. Het belang van een goed netwerk met experts op hun vakgebied werd vanaf het begin af aan ingezien. De netwerkgedachte werd steeds belangrijker en onder het motto 'walk the talk' heeft Senta in 2010 The Experience Network (TEN) opgericht. TEN verrijkt de belevingseconomie in 10 werkvelden en faciliteert het netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd. Het delen van kennis en het ontmoeten in een vitale omgeving staan hierin centraal.

2012. Het inzicht groeide dat er iets moet veranderen in de bestaande business modellen. Senta ontwikkelde aanvullende geldstromen voor retail en dienstverleners. Deze geldstromen leveren omzet, data of traffic. Vanuit dit gedachtegoed is SenseWorld ontstaan. SenseWorld is een strategie en adviesbureau gespecialiseerd in klantbeleving, belevingstechnologieën en vitale businessmodellen.

Nu. Om beleving als bedrijf strategisch op de kaart te zetten ontwikkelde Senta in de afgelopen jaren het Experience Strategy model. De stappen uit dit model zijn in diverse opdrachten succesvol gebleken en op diverse branches van toepassing. Centraal hierin staat het in lijn zetten van het Brand DNA met de klantassociaties centraal. Vanuit deze basis wordt gewerkt aan vier werkvelden: multisensory concepting (prikkel alle zintuigen), character profiling (ken je doelgroep), format scripting (verrijk de customer journey) en internal branding (waardedeling personeel). Met als gevolg het creëren van duurzame klantrelaties, Brand Bonding!


Senta, Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort
E-mail: info@senta.com, Telefoon: +31 33 254 07 09
KvK: 30145022 BTW nr.: NL806662529B01


Algemene voorwaarden - Privacybeleid

Wij accepteren de volgende betalingsmethode

© 2024 Alle rechten voorbehouden